Treegold - ökar nyttan!

Treegold AB bedriver verksamhet i ekonomibranschen med inriktning på främst Ekonomistyrning.

 

Treegold AB verkar i ett flertal branscher och är en aktiv partner till ägare, VD och styrelse som hjälper till att styra företaget åt önskat håll.

 

Verksamheten startades hösten 2012 och har som mål att skapa större nytta av företagets ekonomisystem och ekonomihantering. Som konsult ses vi ofta som en naturlig del i kundens verksamhet likt vid en anställning. Rollen som konsult är att jämföra med rollen som Ekonomichef, Business- och/eller Financial Controller i kundföretaget.

 

Treegold ABs målsättning är att skapa växtkraft i kundföretagen med hjälp av kunskap, erfarenhet och ekonomiska styrmedel.